BOLURE TER BORG BV

Blue Note

NIEUW
BLONDYE by Perlacolor


    

Silver Light

PASTELKLEURINGEN IN
10-20 MINUTEN

Let's Rock


MEER INTENSE KLEURINGEN BINNEN 25 MINUTEN


PerlacolorPerm 6.9


Inloggen webshop:
Voor de geregistreerde klanten

Nieuwe klant?
Klik hier, log in op de website voor de professionele kapper.

Klik ook daar op nieuwe gebruiker en vul het formulier zonder enige verplichting in.

KvK-nummer vergeten? Ga dan naar de site van KvK en zoek je eigen inschrijvingsnummer op: 
http://www.kvk.nl/

Voor details over mixen: zie NIEUWS.BOLURE Ter Borg BV: al 52 jaar lang toeleverancier voor kapsalons.
Levering uitsluitend aan bij de KvK ingeschreven afnemers in de kappersbranche.

BOLURE TER BORG BVTelefoon: 073-624 05 88Sitemap